POLİQRAFİ́YA

[ yun. polygraphia – çox yazı] Çap məhsulları istehsalının bütün növlərini əhatə edən texnika, sənaye sahəsi.
POLİQRAFİ́K
POLİMERLƏR

Digər lüğətlərdə