PRAVOSLAVLIQ

is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri. Pravoslavlığın ehkam mərkəzləri. Pravoslavlığın dini fəlsəfəsi.

Etimologiya

  • PRAVOSLAVLIQ yun. orthodoxos – düzgün təlim sözünün slavyan dillərində kalkası
PRAVOSLAV
PREÁMBULA

Digər lüğətlərdə