PREZİDENT

[ lat. praesidens – başçı, sədrlik edən]
1. Cəmiyyət və ya idarəyə rəhbərlik etmək üçün seçilmiş sədr. Elmlər Akademiyasının prezidenti.
2. Respublika idarə quruluşu olan ölkələrdə müəyyən müddətə seçilən dövlət başçısı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PREZİDENT 1. PREZİDENT, DÖVLƏT BAŞÇISI, HÖKUMƏT RƏHBƏRİ 2. PREZİDENT, BAŞÇI, RƏHBƏR, SƏDR

Etimologiya

  • PREZİDENT Latın sözüdür, hərfi mənası “prezidiumda oturan” deməkdir. İndi dövlət rəhbəri anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov
PREYSKURANT
PREZİDENTLİK

Digər lüğətlərdə