PULLU

sif.
1. Varlı, dövlətli, zəngin. Pullu adam.
[Molla Salman:] Əyərçi nəqd pulunuz yoxdur, amma mən pullu Hacı Rəhim ilə dostam… M.F.Axundzadə.
[Həmzə:] [Siratın] birinci düşməni pullu qohumlarıdır. Ə.Əbülhəsən.

// İs. mənasında.
Şeyxə, bəyə, pulluya sarmaşmayın; Qışdı deyib, bunca qırıldaşmayın. Ə.Nəzmi.

2. Əvəzində pul verilən (alınan), pulla olan. Pullu məktəb. Pullu tamaşa.
3. Üzərində pul (3-cü mənada) olan, pulla örtülü; pulcuqlu, ağcalı. Pullu balıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PULLU pullu bax varlı
  • PULLU varlı — dövlətli — hallı
  • PULLU maaşlı

Omonimlər

  • PULLU PULLU I sif. Var-dövləti olan, dövlətli. Ana, gəl, gəl ki, dövlətə çatdıq; Pullu olduq, səadətə çatdıq! (M

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • PULLU PULLU – KASIB Çünki onlar kasıb deyil, pulludur (A.Şaiq)
PULLANMAQ
PULÓVER

Digər lüğətlərdə