QÖNÇƏLƏB

sif. [ fars. ] bax qönçədodaq(lı).
QÖNÇƏDODAQLI
QÖNÇƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə