QÜBBƏŞƏKİLLİ

sif.
1. Qübbəyə oxşar, yarımkürə şəklində olan.
2. Üzərində qübbə şəkilli örtüsü və s. olan.
QÜBBƏLİ
QÜBBƏVARİ

Digər lüğətlərdə