QÜNNƏ

is. [ ər. ] dilç. köhn. Burun səsi, burunda tələffüz olunan səs.
QÜMQÜMƏ
QÜRAB

Digər lüğətlərdə