QÜRƏ

QÜR’Ə

ə. bəxti sınamaq üçün atılan zər, alınan bükülü kağız və s.; püşk.

QÜREYŞİ
QÜRƏBA

Digər lüğətlərdə