QÜRAB

is. [ ər. ] Qaraqarğa (klassik şeirdə gözəllərin qara saçı buna təşbeh edilirdi).
Xalın üzündə buğda, başında saçın qürab. M.Ə.Sabir.

QÜNNƏ
QÜRBƏT

Digər lüğətlərdə