QÜRRƏLƏNMƏ

Qürrələnmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QÜRRƏLƏNMƏ qürurlanma — güvənmə — lovğalanma
QÜRRƏ
QÜRRƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə