QÜSSƏLƏNDİRİLMƏK

məch. Kədərləndirilmək; kədər, qəm-qüssə verilmək.
QÜSSƏLƏNDİRİLMƏ
QÜSSƏLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə