QÜSSƏLƏNDİRMƏ

Qüssələndirmək”dən f.is.
QÜSSƏLƏNDİRİLMƏK
QÜSSƏLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə