QÜSSƏLƏNDİRMƏK

f. Kədərləndirmək, qəmləndirmək, dərdləndirmək; dərd vermək; kədərlənməsinə, qəmlənməsinə, dərdlənməsinə səbəb olmaq.
QÜSSƏLƏNDİRMƏ
QÜSSƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə