QIÇALANMAQ

məch. Qıça-qıça doğranmaq.
QIÇALANMA
QIÇAVARİ

Digər lüğətlərdə