QIĞILDAŞMAQ

qarş. Bir yerdə, hamı birdən qığ-qığ səs çıxarmaq (körpə uşaqlar haqqında).
// Yerbəyerdən qığıldamaq.
Qarğa kimi çox da qığıldaşmayın; Ay cücülər, bəsdi, cırıldaşmayın! Ə.Nəzmi.

QIĞILDAŞMA
QIĞILTI

Digər lüğətlərdə