QIĞILDANMAQ

bax qığıldamaq.
[Xudaverən] yasavulun ayaq tərəfindən oynaqlayıb, – “Dədə, dədə!” – deyə qığıldandı. S.Rəhimov.

QIĞILDANMA
QIĞILDAŞMA

Digər lüğətlərdə