QIĞLIQ

is. Qoyunun, keçinin gödək bağırsağı.
QIĞLAMAQ
QIXMIQ

Digər lüğətlərdə