QICIQLAMA

Qıcıqlamaq”dan f.is.
QICIQ
QICIQLAMAQ

Digər lüğətlərdə