QICIRDATMAQ

f. İki şeyi (və ya dişlərini) bir-birinə sürtərək qıcırtı səsi çıxarmaq. Dişlərini qıcırdatmaq.
[Beyrək] dişlərini bir-birinə sıxıb qıcırdatdı və başını qaldırıb göyə, … ulduzlara baxdı. M.Rzaquluzadə.
Turac dişlərini qıcırdadaraq Uğura baxır. İ.Əfəndiyev.

QICIRDATMA
QICIRTI

Digər lüğətlərdə