QICLAŞMA

Qıclaşmaq”dan f.is.
QICQIRTMAQ
QICLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə