QICLAŞMAQ

f. Qıc olmaq.
QICLAŞMA
QICLIQ

Digər lüğətlərdə