QICQIRTMA

Qıcqırtmaq”dan f.is.
QICQIRMIŞ
QICQIRTMAQ

Digər lüğətlərdə