QIDIQLAŞMA

Qıdıqlaşmaq”dan f.is.
QIDIQLANMAQ
QIDIQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə