QIFILLATMAQ

icb.
1. Qıfılla bağlatmaq.
2. məc. Ağzını yumdurmaq, danışmağa qoymamaq.
QIFILLATMA
QIFILLI

Digər lüğətlərdə