QIJILIQ

is. Qıjı otu bitən yer. Arxın qırağı başdan-başa qıjılıqdır. Öküz qıjılıqda yatıbdır.
QIJILDAMAQ
QIJILTI

Digər lüğətlərdə