QIJILATMAQ

icb. Qıjı qoydurmaq, qıjı ilə örtdürmək.
QIJILAMAQ
QIJILDAMA

Digər lüğətlərdə