QƏBALƏNAMƏ

is. [ ər. qəbalə və fars. …namə] bax qəbalə.
QƏBALƏ
QƏBALI

Digər lüğətlərdə