QƏBİREŞƏN

bax goreşən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QƏBİREŞƏN qəbireşən bax goreşən
QƏBİRDAŞI
QƏBİRİSTAN

Digər lüğətlərdə