QƏDƏHNUŞ

sif. [ ər. qədəh və fars. …nuş] klas. İçki içən, şərab içən.
□ Qədəhnuş olmaq – içki içmək, şərab içmək.
O lalərüxlə qədəhnuş olduğum gecələr. S.Ə.Şirvani.

QƏDƏHCİK
QƏDƏHVARİ

Digər lüğətlərdə