QƏDDƏNMƏK

məch. dan. Çərtilmək, yonulmaq.
QƏDDƏMƏK
QƏDDƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə