QƏDDƏNMİŞ

f.sif. dan. Çərtilmiş, yonulmuş.
QƏDDƏNMƏK
QƏDƏH

Digər lüğətlərdə