QƏDDARANƏ

zərf [ ər. qəddar və fars. …anə] Amansızcasına, mərhəmətsizcəsinə, insafsızcasına, zalımcasına.
QƏDDAR
QƏDDARCASINA

Digər lüğətlərdə