QƏHQƏHƏ ÇƏKMƏK

qəhqəhə ilə gülmək; ~ şaqqanaq çəkmək.

QƏHƏTƏ ÇIXMAQ
QƏLBİ DAĞA DÖNMƏK