QƏLƏMƏ SARILMAQ

yazmağa, yazıçılığa başlamaq.

QƏLƏMƏ ALMAQ
... QƏLƏMƏ VERMƏK