QƏLBİNİ AÇMAQ

birinə inanaraq ürəyindəkiləri açıb söyləmək, etiraf etmək.

QƏLBİNƏ YOL TAPMAQ
QƏLBİNİ ƏLƏ ALMAQ