QAÇA-QAÇA [QAÇA-QAÇA] ZƏRF

Qaçaraq, yüyürə-yüyürə, yüyürərək. □ Qaça-qaça gəlmək.

QACLIQ [QACDIX] İSİM
QAÇAQ DÜŞMƏK