QABIQOTU

is. bot. Əkin yerlərində və yamaclarda bitən alaq otu.
QABIQLI
QABIQSIZ

Digər lüğətlərdə