QABAĞA DURMAQ

hansısa işin icrasını və ya məsuliyyətini üzərinə götürmək.

QABAĞA ÇƏKMƏK
QABAĞA DÜŞMƏK