QABALAŞDIRILMA

Qabalaşdırılmaq”dan f.is.
QABAQLIQ₂
QABALAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə