QABALAŞDIRILMAQ

məch. Kobudlaşdırılmaq, qaba şəklə salınmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum edilmək.
QABALAŞDIRILMA
QABALAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə