QABALAŞDIRMA

Qabalaşdırmaq”dan f.is.
QABALAŞDIRILMAQ
QABALAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə