QABAQLAŞDIRMAQ


1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək.
2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək.
QABAQLAŞDIRMA
QABAQLAŞMA

Digər lüğətlərdə