QABARIQLIQ

is. Qabarıq şeyin halı.
QABARIQLI
QABARILMAQ

Digər lüğətlərdə