QABARCIQLANDIRMA

Qabarcıqlandırmaq” dan f.is.
QABARCIQ
QABARCIQLANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə