QABİLLƏŞMƏ

Qabilləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABİLLƏŞMƏ istedadlaşma — məharətləşmə — kamilləşmə
QABİLİYYƏTSİZLİK
QABİLLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə