QABİLLƏŞMƏK

f. Daha da qabil olmaq, qabiliyyəti, istedadı, bacarığı artmaq.
// Məharətli olmaq, ustalaşmaq, kamilləşmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABİLLƏŞMƏK istedadlaşmaq — məharətləşmək — ustalaşmaq — kamilləşmək
QABİLLƏŞMƏ
QABİLLİK

Digər lüğətlərdə