QEYDÇİLİK

is. Qeydçi vəzifəsi və işi.
QEYDÇİ
QEYDEDİCİ

Digər lüğətlərdə