QEYRƏTİ YAVANLIQ ETMƏK

heysiyyətini, şərəfini maddi qazanca, pula, mənfəətə satmaq, biqeyrət olmaq.

QEYDİNƏ QALMAQ
QEYRƏTİNƏ SIĞIŞDIRMAMAQ