QEYRƏTİNİ İTİRMƏK

özünü rüsvay etmək, abırsız olmaq; ~ namusunu satmaq, namusu yeyib, arı belinə bağlayıb (şəlləyib).

QEYRƏTİNİ ÇƏKMƏK
QƏBİR QAZMAQ