QEYRƏTLƏNDİRMƏ

Qeyrətləndirmək” dən f.is.
QEYRƏTKEŞ
QEYRƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə